آرشیو نمونه کارهای گروه کارت ویزیت

  • کارت ویزیت

    • گروه : ست اداری
    • 667 بازدید

    کارتی در ابعاد مختلف است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود. افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چگونگی تصاویر و نوشتار آن دارد. اندازه نوشته ها در کارت ویزیت غالباً از 12 پوینت بیشتر نخواهد بود. همچنین تنوع استفاده از فونت های گوناگون به نسبت سربرگ متداول تر خواهد بود، اگرچه باید توجه داشت این تنوع استفاده، نباید بیش از 2 تا 3 فونت باشد، ضمن آنکه تمامی آنها نیز باید با یکدیگر مشابهت بصری داشته باشند.