کارت ویزیت

گروه : ست اداری / کارت ویزیت

کارتی در ابعاد مختلف است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود.
افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چگونگی تصاویر و نوشتار آن دارد. اندازه نوشته ها در کارت ویزیت غالباً از 12 پوینت بیشتر نخواهد بود. همچنین تنوع استفاده از فونت های گوناگون به نسبت سربرگ متداول تر خواهد بود، اگرچه باید توجه داشت این تنوع استفاده، نباید بیش از 2 تا 3 فونت باشد، ضمن آنکه تمامی آنها نیز باید با یکدیگر مشابهت بصری داشته باشند.
سایر نمونه کارها
  • چاپ ست اداری
  • چاپ برچسب
  • خدمات ما
  • چاپ کتاب دیجیتال
  • چاپ فاکتور